Davy| Week 2

Week 2,

We hebben al de tweede week achter de rug en ik kan overtuigend zeggen dat ik al enorm veel geleerd heb.. Niet alleen in hoe de organisatie werkt, maar ook kon zien hoe enthousiast deze mensen als team samen werken. Het was een intensieve week en die is dan ook voorbij gevlogen..

Maandag begon de dag met een introductie van Mark Wexler over de kijk op de organisatie van een bepaalde hoogte zodat we er een mooi overzicht konden op hebben en alle verschillende werkingen die NFS in the run heeft..In de namiddag kregen we een mooie Bijbelstudie die we van Kevin Austen kregen waar hij zijn visie met Bijbels perspectief aan ons voorlegde..  Wie zijn wij als christenen en hoe wil God dat wij kijken op deze wereld waar zoveel onrecht en armoede is, waar de bijbel vele keren duidelijk spreekt dat we moeten omzien naar de wees en de weduwen..

Dinsdag kregen we de verschillende platforms te uitgelegd van de personen die er de leiding over hebben.. Het was dan ook een voorrecht om nauw met hen te mogen samenwerken en  te zien hoe ieder zo enthousiast is over het werk dat ze verrichten.  Een ganse pak uitleg waar ik toch wel even de tijd voor nodig had om te verwerken en alles te laten indringen.. Zo kregen we bepaalde taken uitgedeeld waar we ieder op zich mag aan meewerken..

Na alle uitleg en taken te hebben ontvangen konden we dan woensdag aan de slag.  Het beginnen was een beetje moeilijk, waardoor ik toch een beetje info nodig had om dan ook echt van start te kunnen gaan. Langzaam maar zeker begint alles duidelijk te worden..

Zo konden we de volgende dagen verder met de taken die we gekregen hadden..

Nu is deze week voorbij gevlogen en ik heb er erg van genoten. Nu kijken we al uit naar onze volgende week die we zullen doorbrengen op de investigator academie waar we terug een hoop nieuwe dingen zulle zien..

Met verlangen op naar de volgende week..

Week 2,
The second week of school is now behind us, and I can conclusively say that I have learned a lot …Not only in how the organization works, but also to see how enthusiastically the staff work together as a team. It was an intense week, which flew by.
Mark Wexler opened on Monday with an introduction on the organization – a 10,000-foot view perspective, so we are able to have a nice view of all the different platforms that NFS has. In the afternoon we had a Bible study with Kevin Austin, where he gave us his vision from a Biblical perspective .Who are we as Christians and how does God want us to look at this world, where so much injustice and poverty, where the Bible speaks clearly many times that we must look for the orphans and widows.
On Tuesday each staff member gave a concise training on his or her unique platform. It was a privilege to be working closely with them and see how everyone is so enthusiastic about the work they perform.  I still need time to process and let it soak. Tasks were handed out, and we all are allowed to participate and choose which platforms we would like to assist with.
After the trainings, introductions, explanations, and tasks assigned, we started work on Wednesday. The start was a bit difficult, as I needed more information and instruction.  Slowly but surely, everything starts to be clear.
So we continue with the next day’s work we had been given.
Now this week has flown by, and I enjoyed it very much. Now I look forward to our next week, which we will spend at the Investigator Academy, where we will see a lot of new things.
Looking forward to start the next  week ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s