Davy | Week 3

Week 3

De derde week is al achter de rug en kan het bijna niet geloven hoe snel dit gegaan is.  Terug een super intense week met een hoop nieuwe dingen die we geleerd hebben.

Deze week waren we op de investigator (onderzoek) academie.  Deze bevond zich in het  centrum van de stad in een oud en prachtig herenhuis. Ik denk dat we zo met een 24 tal studenten zijn van verschillende afkomsten.  Mensen uit Griekenland, Argentinië, mensen van YWAM en allerlei verschillende achtergronden. Een leuke groep mensen.

De lessen die we kregen waren ook zeker interessant, kan wel zeggen dat het best intensief is om zo terug allerlei informatie te moeten verwerken.

Zo  begon de eerste dag met onderwerpen zoals; wat is moderne slavernij? Een identificatie van tegen wie we strijden, wat is de NFS academie en wat niet, bepaalde manieren om een zaak op te zoeken op het net en dan ook op de map te plaatsen die we op de website van NFS hebben zodat we deze kunnen gebruiken als instrument tegen de slavernij.

De tweede dag gingen we iets dieper in op het onderwerp met een manier van denken als een onderzoeker. Hier kregen we ook verschillende hulpmiddelen zoals bekende websites die handig kunnen zijn om te gebruiken in het onderzoek.

De derde dag in de morgen begon zeer interessant met het verhaal van kique, die samen met David en Mark NFS heeft helpen oprichten. Een  verhaal die vele mensen kippenvel  deed krijgen. Zeker iets dat erg tot mij gesproken heeft omdat het voor mij een echte bevestiging was, dit zeg ik omdat zijn verhaal eigenlijk iets is wat me het laatste jaar bezig houd inzage de dromen die God me de laatste tijd gegeven geeft. Echt bemoedigend om dit te mogen horen. In de namiddag zagen we dan de verschillende organisaties die echt gaan werken tegen de handel en slavernij. De verschillende vormen van slavernij en waar en hoe worden deze behandeld. Hoe identificeren we slachtoffers en hoe gaan we er mee om. Waarom slachtoffers soms ook geen slachtoffers zijn. Één voor één zeer interessante onderwerpen.

De  vierde dag gingen we dan nog iets dieper in het onderzoeken op het internet en verdachte zaken er uit te halen.  In de namiddag mochten we  luisteren naar advocaten die een woordje uileg kwamen geven over het rechtssysteem en de wettige kant van dit alles.

Dag vijf begon in de morgen met een woordje uitleg van de FBI. Hier werd de klemtoon gelegd op de voorzichtigheid van aanpak van een zaak. Een belangrijke zaak om van alles goed op de hoogte te zijn vooraleer we van start gaan met het aangeven van een onderzoek. Het kennen van de wetten richtlijnen zijn een uiterst belangrijke zaak.

Zo konden we dan onze week afsluiten en het weekend wel verdiend ingaan, uitkijkende naar de volgende week op de NFS academie.

Week 3
The third week is already behind us ,and I cannot believe how fast it went. Again, it was a super intense week, with a lot of new information.
This week we were at the Investigator Academy, in the center of San Francisco,  in a beautiful old mansion. I believe we are with a total of 24 students from different origins: people from Greece, Argentina, and people from many different backgrounds such as YWAM.
The lessons we are taught are quite interesting, but I can say that it is also intense with a lot of information to absorb.
Thus began the first day with topics such as: what is modern slavery? An identification of what  we are fighting, what the NFS academy is, and what it is not, as well as learning how to use slaverymap.org.

The second day we went a little deeper into the subject with a way of thinking as a researcher. Here we had several well-known tools such as web sites that might be useful to use in the study.
The third day in the morning seemed very interesting with the story of Kique, who together with David and Mark helped to set up NFS. A story where many people got goose bumps. Certainly something that really spoke to me, because for me it was a real confirmation. I say this because his story really is something that I was dreaming of the beginning last years. It was really encouraging to hear. In the afternoon, we saw the various organizations that work against trafficking and slavery, the various forms of slavery, and where and how they are treated. How do we identify victims and how do we deal with it? Why are some classified as victims sometimes there are no victims. Each one is a very interesting subject.
The fourth day we went a little deeper in exploring the Internet and getting suspicious things out of it. In the afternoon we listened to a few lawyers, who were explaining about the legal system and the legal side of it all.
Day five started in the morning with an explanation by the FBI. Here the emphasis on the prudence of an approach to cases. An important thing to make everyone well aware before we start with the identification of an investigation. Knowing the laws, guidelines are a very important matter.
Thus we could conclude our week and give our weekend an early run, looking out to next week’s academy in NFS.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s