Davy | Week 4

Week 4 is al voorbij.. Dit was dan ook al meteen het einde van de academie die we volgden. Terug een super intensieve week maar waar we dan ook terug veel uit geleerd hebben, ontroerende verhalen hoorden en prachtige werken mochten zien..

De week begon met Kilian die ons uitleg gaf over de voorraad ketting van bedrijven met een beetje de focus op te katoen industrie gericht. Met onderwerpen als “ wat zijn de leerdoelen en de belangrijkste vragen die men zich kan afvragen”, Het verschil tussen kinderarbeid en geforceerde arbeid.

Hier zagen we een video over de katoen industrie in Uzbekistan die me toch wel vele vragen doet oprijzen. Een driedelige video die ik denk iedereen moet zien en gewoon op youtube.

Zo gingen we de eerste twee dagen een beetje dieper in op dit onderwerp. De derde dag mochten we een bezoekje brengen aan een organisatie die “La Luz” heet, waar mensen zich inzetten voor de werkers die in de USA aankomen om op het veld te werken. Hier zorgen ze dat er eten uitgedeeld word en als het kan dat ze toch een plaats hebben om te slapen, ( wat niet altijd in het mogelijke valt ) omdat de mensen illegaal het land in komen zodat ze hun familie in het buitenland kunnen steunen door het werk dat ze doen. Hoe prachtig het werk ook is, nog zijn er velen onder de werkers die niet weten waar ze geen kunnen om te slapen en soms in erbarmelijke toestanden leven.

Met de vierde dag iemand die uitleg kwam geven over de katoen industrie van de organisatie “ as you sow” ( zoals je zaait ), met verschillende onderzoek richtlijnen zoals, hoe komt dit en wat kan er aan gedaan worden.

De laatste dag hadden we nog enkele besprekingen over artikels die we gelezen hadden met dan de evaluatie van de afgelopen twee weken en de certificatie betreft het mappen van de zaken die we geleerd hadden..

Zo zit onze week er terug op en beginnen we terug op volle kracht aan de taken die nog gedaan moeten worden tegen volgende week..

English Translation

Week 4 is over .. It was even the end of the academy which we followed. Again a super intense week but again we learned a lot and also have heard touching stories and could see wonderful works..

The week began with our Kilian who explained the supply chain of companies with a focus to the cotton industry. With topics like “what are the learning objectives and key questions we may ask,” The difference between child labor and forced labor.

Here we saw a video about the cotton industry in Uzbekistan which makes me arise many questions. This is a three-part video that I think everyone should see on YouTube.

Thus the first two days we went a little deeper into this topic. The third day we were allowed to visit an organization called “La Luz” is called, where people working for the workers in the USA to arrive on the field work. Here they that food distributed, and if it is that they still have a place to sleep, (which is not always possible) because the people the country come illegally so they can help their families abroad, supported by the work they do. How wonderful this work is, there are still many of the workers who do not know where to go to sleep and sometimes in appalling conditions of life.

By the fourth day someone came to explain about the cotton industry of the organization “as you sow” with various directives, such as research, why is this and what can be done about it.

The last day we had some discussions about articles we had read and evaluate over the last two weeks and certification of the mapping of the things we learned.

This week we are back at the office going at full power.

Davy

Support Davy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s