Week 6 | Davy

De week van soul-fest die we afgelopen week hadden was iets totaal anders dan het gewone werk die we normaal doen. Een week waar we de nieuwsgierigen mochten vertellen over wie en wat NFS is terwijl we konden genieten van de vele christelijke artiesten die optraden tijdens het festival daarbij nog eens het warme weertje konden meepikken.

Het festival begon op woensdag 4 augustus ’10 tot en met zaterdag 8 augustus. Ik vertrok samen met Benita en Rebecca naar Washington DC waar we dan van daar met een huurauto de tocht verder zetten naar gunstock waar het festival zich afspeelde. De dagen vlogen voorbij, onze stem raakte verloren en we werden erg vermoeid maar de passie en de kracht om door te gaan ontbrak er niet aan.

Voor mij persoonlijk was het erg bemoedigend om te mogen zien hoe God zijn trouw telkens terug bewijst.. De week voor ik vertrok uit Brazilië Hadden we een samenkomst op de basis van YWAM waar er een spreker aanwezig was uit de VS, die me een woord van God doorgaf van bemoediging, ik zou hier alle mensen tegenkomen die ik nodig had om van start te kunnen gaan in Brazilië. De donderdag kwam Benita met een meisje die een zendingsreis gedaan had in Brazilië en erg bewogen was door wat ze daar gezien had.. Daar deelden we elkaars verhalen en baden we voor elkaar wat erg bemoedigend was. De dag daarna kwam ze spontaan terug en vertelde ze me dat God haar gevraagd had om me te helpen in wat dan ook zodat NFS zou kunnen gestart worden in Brazilië.

De vrijdag kwam Benita naar me toe met iemand anders waar ze eerder op de dag een gesprek mee had, een man die zich al jaren aan het voorbereiden is om naar Brazilië te gaan waar elke poging tot niets uitdraaide, in die tijd leerde hij Portugees en maakte zijn Pasport in orde, ook hij vertelde dat hij daar graag iets zou doen met NFS. En ik kon enkel maar danken en genieten van hoe God te werk gaat en te zien hoe hij ieder aan het voorbereiden is.. Ik geloof met volle overtuiging dat God vele dingen zal doendoor ons heen.

Zo sloten we da zaterdag het festival af met een super mooie kaarsen dienst.. Duizenden die een kaars kregen en elkaars konden aansteken in een aanbiddings dienst. De zondag vertrokken we dan richting New York waar we de nacht doorbrachten op time square, central park en de metro verkenden. Het was voorzien om in een hotel een beetje uit te rusten maar die vonden we niet en besloten dan maar door te gaan naarWashington DC, waar we al slaapwandelend in een hitte van bijna 40° de toerist uitgingen..

Deze dag sloten we dan af met een vervroegde verjaardag verassing aan de moeder van Benita die 80 jaar word volgende maand en daar zo op een 2uur en half vandaan woont. Zo zijn we hier dan gisteren terug in half moon bay aangekomen en kunnen we batterijen terug opladen om volle kracht verder te werken.

Support Davy!

English

The week of soul-fest that we had last week was something totally different than the regular work we normally do. A week where we could tell people about who and what NFS is while we enjoyed the many Christian artists that performed during the festival were we also could enjoy the warm weather. The festival began on Wednesday, August 4 ’10 until Saturday, August 8. I left with Benita and Rebecca to Washington DC where we from there with a rental car the trip continued to gunstock where the festival took place. The days flew by, our voice got lost and we were very tired but the passion and power to go on did not lack.

For me personally it was very encouraging to see how God every time proves his loyalty .. The week before I left Brazil, we had a service on the basis of YWAM where a speaker was present from the U.S., who gave me a word from God of encouragement, I would encounter all people I needed to launch something before I went back to brazil. Benita came Thursday with a girl who had done a mission trip in Brazil and was very moved by what she had seen there .. As we shared each other’s stories and prayed for each other, what was very encouraging. The next day she spontaneously came back and told me that God had asked her to help me in anything so that NFS could be launched in Brazil.

Friday Benita came to me with someone else where they earlier in the day had a conversation, a man who has spent years is preparing to go to Brazil but every attempt he did turned out to nothing, during this time he learned Portuguese and got his passport ready, he also said he would like to do something in Brazil with NFS. And I could only thank and enjoy how God works and see how He is preparing everyone.. I believe wholeheartedly that God will do many things through us. So we closed the festival that Saturday with a super nice candle service .. Thousands who were given a candle could ignite and engage in a worship service.

The Sunday we went to New York where we spent the night at Time Square, Central Park and explored the underground subway. It was planned to go to a hotel to rest a little but we did not find it so we then decided going to Washington DC, where we were sleepwalking into a heat of nearly 40 ° being a tourist ..

These days we closed with an early birthday surprise for the mother of Benita who becomes 80 next months and lives a 2 and a half hours from where we ware. So we arrived yesterday in Half Moon Bay, getting our batteries recharged to go full power forward.

Support Davy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s