Week 8 | Davy

Terug een week met veel werk waar ik kan bevestigen dat het toch wel een productieve week was.

Waar ik maandag begon met het opzoeken van alle adres gegevens van de bestaande Amerikaanse denominaties waar ik tot de ontdekking kwam dat er maar liefst meer dan 38000 verschillende zijn..   Dit werk omdat we er willen voor gaan om op 13/03/11 voor freedom Sunday rond de 100000 kerkgemeenschappen willen laten optekenen en dus best veel werk in beslag neemt.

Zo nam ik ook de tijd om mijn eigen landje rond te mailen met de uitnodiging om mee te werken aan deze dag van lofprijs en aanbidding. Zo verzond ik op woensdag meer dan 200 e-mails uit in België.

Donderdag nam ik het handboek in handen en las het door om daarna enkele veranderingen in aan te brengen waarop we dan vrijdag een bespreking over hadden.

Vrijdag werkte ik aan een artikel die ik mocht schrijven voor het christelijke VlaAnders, Dit deed ik na een tweede bezoek aan de oogarts omdat ik een paar weken een kleine ontsteking heb waardoor het een beetje rood is.. Een kleinigheidje die toch de nodige verzorging vraagt..

Benieuwd kijk ik uit naar wat meer nieuws betreft het artikel die ik mocht schrijven.. En maar hopen dat het gepubliceerd word..

Zaterdag nog een dagje in de freedom store waar ik wel de kans zal krijgen om in het boek “ Jezus zet de wereld op zijn kop” , wat een zeer goed boek is en een aanrader voor iedereen..

Zondag word een dagje niets doen en batterijen opladen voor volgende week..

Support Davy!

Week 8

Again a week with a lot of work where I can confirm that it’s been surely a productive week.

Monday I started looking up at many address data from the existing U.S. denominations which I discovered was that there are more than 38000 different of .. This work because we want to gather around 100000 churches signing up for Freedom Sunday on 03/13/2011, something that’s quite a big work.

So I took the time for my own little country to mail the invitation to participate in this day of praise and worship. So I sent more than 200 emails in Belgium on Wednesday.

Thursday I took the faith handbook and read it and tried to make some changes to it when we had a meeting on Friday.

Friday I worked on an article I was writing for a Christian Flanders magazine, I did this after a second visit to the ophthalmologist because a couple i have a little inflammation a coulpe of weeks and makes my eye a bit red .. A small matter that still requires the necessary care ..

Curious, I look forward for some more news on that article I could write. And hoping that it gets published ..

Saturday is a day in the freedom store where I get the chance to read some more in the book “Jesus turns the world upside down”, which is a very good book and a must for everyone ..

Sunday a day to do nothing and charge batteries for next week ..

Support Davy!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s