Week 9 | Davy

Bijna ongelofelijk maar de week is terug al voorbij, een week van voorbereidingen van de verschillede platforms waar we aan werken..

Zo begon mijn maandag met het afwerken van de discussie vragen die we voorbereidden..  In de namiddag kon ik terug verder werken aan het opzoeken van denominaties die toch echt veel tijd in beslag nemen, wetende dat er zo veel denominaties zijn die nog gedaan moeten worden.  Al vind ik het wel een spannend werk om te doen, omdat het een belonend werk is en elke keer zien dat er meer kerken zich aanmelden om mee te werken aan een globale dag van aanbidding en lofprijs..

Dinsdag vertaalde ik enkele artikelen die ik mocht schrijven voor een krantje voor België en die mogelijk gepubliceerd word.. Spannend om deze dingen te mogen doen, en dan maar hopen en bidden dat vele kerkgemeenschappen daar aan willen meewerken..

Verder werkte ik dagelijks verder aan het opzoeken van denominaties zodat Rebecca dan naar ieder individueel een uitnodiging kan sturen..

Donderdag werkte ik aan een brief die ik mocht schrijven voor sponsoring uit kerken hier in de USA. Deze uitnodiging kwam van Karen, een meisje die ik leerde kennen op Soul-fest die het op haar hart heeft om die taak op zich te nemen..  Zo sprak Karen al in 1 kerk en is van plan om meerdere kerken aan te spreken hier omtrent. Karen heeft echt een bewogen hart voor Brazilië door een korte zending reis die ze laatstleden gedaan heeft.. Het is fantastisch om te zien hoe God mensen op mijn pad brengt en elke keer een beetje meer duidelijk brengt in mijn visie voor de toekomst..

Vrijdag was een korte dag op kantoor omdat we in de namiddag vertrokken naar Sacramento waar er een wandeling was tegen slavernij door verschillende organisaties..

Een dag waar we terug mensen konden vertellen over NFS..  Een beetje jammer dat er weinig opkomst was..  We denken van een 50 mensen die de wandeling gedaan hebben.. Maar ik denk, ook als is er maar 1 die geïnteresseerd is, het kan toch de moeite waard zijn..

Op naar de volgende week..

Week 9,
Almost unbelievable, but again the week has gone quickly, a week of preparations for the various platforms that where we work on ..
Thus my Monday began to finish the discussion questions we prepared for global forum.. In the afternoon I could work on researching denominations who really take much time, knowing that so many denominations are still to be done. Even though I find it an exciting job to do, because it is a rewarding job, and every time more churches signing up to participate in a global day of worship and praise ..
Tuesday I translated some articles that I could write for a Christian magazine for Belgium and possibly will get published .. Exciting to do these things, hoping and praying that many churches will sign in to participate ..
Furthermore, I worked every day searching for denominations so than Rebecca can send them an invitation ..
Thursday I worked on a letter I could write for sponsorship from churches here in the USA. This invitation came from Karen, a girl who I met on Soul-fest that has this on her heart to help me out in this and is willing to take that responsibility on her .. Karen spoke in a church e few weeks ago and is planning to speak in more churches about this matter. Karen has a passion for Brazil and a moved hart for the country trough a short mission trip she last did .. It’s great to see how God brings people on my path, and each time brings a little more clarity in my vision for the future ..
Friday was a short day at the office as we drove up to Sacramento in the afternoon where there was a walk against slavery by various organizations on Saturday.
A day where we could talk to people about NFS .. A bit unfortunate that turnout was low .. We think of 50 people who have done the walk .. But I think even if there is only one interested, it can still be worth it ..

Up to the next week ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s