Davy | Week 10

Week 10,

Staff Summit Meetings:
What a great time this past week!  A time where we could meet and welcome new staff. Meetings where we once could see how passionate and enthusiastic everyone works together as a family. The passion to bring end to slavery in our lifetime .. What a privilege to be present in this as a fellow.
We were part of several meetings where we could get to know everyone’s specific job better, and where David Batstone shared his vision about the present and the future of the organization with us.
For this we met a few times at the University of San Francisco and at the office in Half Moon Bay.
Wednesday we closed the day with a drink where I really felt that everyone works together as any company or organization should be, bound as a family.
Also I could really see that God  leads the right people on my path. Because I am going back to Brazil to work in this direction with Not For Sale, I see that many of the staff also want to help developing plans for Brazil.
After many meetings this week I see my task list grows quickly, this makes me excited just because all of these tasks are really  things that need to happen, and we will see many changes ..
To see all of the staff motivated and passionately for this wonderful goal, I can only say that I myself am extremely motivated by it and makes me wants to do whatever I can in ending slavery in our own life time.

Week 10,

Wat een geweldige tijd mochten we genieten deze keer.  Een tijd waar we nieuwe stafleden mochten verwelkomen en ontmoeten. Vergaderingen waar we nog eens mochten zien hoe gedreven en enthousiast iedereen als een familie samen werkt. De passie om einde te brengen aan de slavernij in onze levenstijd..  Wat een voorrecht om als fellow hierbij aanwezig te mogen zijn.

We mochten deel uitmaken van verschillende vergaderingen waar we ieders taak beter mochten leren kennen, en waar David Batstone zijn visie over het heden en de toekomst van de organisatie met ons deelde.

Hiervoor kwamen we een paar keer samen op de universiteit van San Francisco en op kantoor in Half Moon Bay.

Woensdag sloten we de dag af met een gezamenlijke drink waar ik echt het gevoel had dat iedereen samenwerkt als ieder bedrijf of organisatie zou moeten zijn, familie gebonden.

Ook mocht ik terug ervaren dat God echt de juiste mensen op mijn pad brengt. Omdat ik hierna terug naar Brazilië wil  om daar verder te werken in deze richting samen met Not For sale, zie ik dat velen  van de staf ook deze richting verder willen uitbouwen in Brazilië.

Na de vele vergaderingen van deze week zie ik ook mijn takenlijst snel groeien, en dit maakt me alleen maar enthousiaster, want dit alles zijn gewoon zaken die echt moeten gebeuren maar wel waar we veel verandering zullen door zien..

Te zien dat ieder van de staf die gedreven en met passie meewerkt aan dit prachtige doel, kan ik alleen maar zeggen, dat ik er zelf super gemotiveerd door word en alles op alles wil zetten in het eindigen van slavernij in onze eigen levens tijd.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s