Davy | Week 12

Week 12

Ongelofelijk maar deze week is terug voorbij gevlogen, een week waar we aan de logistieken mochten werken voor het opkomende Global Forum event in Oktober die we als onze prioriteit instellen aangezien we maar een kleine maand verwijderd zijn van dit..  Dinsdag hadden we een kleiner event die we toch een beetje als een voorproef konden zien..

Het Hub event waar we een conversatie hadden tussen Jack Dorsey (de maker en co-funder is van Twitter) en David Batstone (de funder en president van Not For Sale).

Een uiterst geslaagd event die live uitgezonden werd online en iedereen aanwezig een geweldige tijd had..    Verder in de week had ik ook enkele gesprekken met Peter ( de leider van de basis in Fortaleza ) om mezelf verder voor te bereiden in aanvraag voor mijn visa, aangezien mijn vrijwilliger visa vervalt op 4/10 en deze niet kan verlengen, moet ik kijken om op een andere manier mijn visa aan te vragen. Wetende dat God alles in handen heeft en Hij degene is die mij geroepen heeft voor Brazilië, kan ik met zekerheid geloven dat alles in orde komt..

Donderdag was een dagje die ik van huis uit werkte waar ik de rest van de enveloppen die verzonden moeten worden kon klaar maken en de inventaris van alles wat we reeds hebben van vorig jaar voor Global Forum.

Vrijdag werkte voornamelijk aan GF maar las ook enkele updates van Braziliaanse wetgeving betreft Mensen handel en het opzetten van een non-profit in Brazilië.

Morgen mag ik terug de winkel bedienen waar we elke keer opnieuw nieuwe mensen ontmoeten en mogen vertellen over de fantastische campagne die Not For Sale is..

Week 12

Unbelievable but this week has flown again, one week where we could work on the logistics for the upcoming Global Forum event in October that we set as our priority because we are only a month away from this .. Tuesday we had a smaller event, we could see it a bit as a pilot event ..
The Hub event where we had a conversation between Jack Dorsey (the creator and co-founder of Twitter) and David Batstone (the founder and president of Not For Sale).
A highly successful event which was broadcast live online and everyone present had a great time .. Later in the week I had several conversations with Peter (the leader of the base in Fortaleza) to continue to prepare myself for my pending visa, since my volunteer visa expires on 4 / 10 and not able to extend I have to look for another way to apply for my visa. Knowing that God owns everything and He is the one who called me to Brazil, I can certainly believe that everything will work out ..
Thursday was a day that I worked from home where I got finish the rest of the envelopes that needs to be send and inventory of everything we already have from last year’s Global Forum.
Friday I worked mainly on GF but also read some updates to Brazilian legislation on human trafficking and the establishment of a non-profit in Brazil.
Tomorrow I return to the shop where we every time get the chance of meeting  new people may talk about the amazing campaign that is Not For Sale ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s