Davy | Week 14

Week 14

Elke keer opnieuw kan ik zeggen dat de week zo snel voorbij gaat, omdat het leuk is, we veel werk hebben en het voorrecht om te werken met een geweldige groep.

Terug was deze week vol voorbereidingen voor het Global Forum die super snel dichter bij komt. Super om te zien dat alles zijn vorm krijgt in het plannen van een groot event als deze.
Zo nam ik de tijd deze week ook de tijd om aan een rapport te werken betreft mensen handel en slavernij die Olympische spelen of een wereld beker met zich meebrengen. Iets wat ik super interessant vind, want door het onderzoeken op internet kom je dingen tegen die je nooit zou verwachten.  Zo kwam ik een film tegen die ik al eerder gezien had maar deze keer echt mijn hart raakte, deze film kan bekeken worden online op You Tube. Onderzoeken welke landen er het Palermo protocol ondertekend hebben. Een protocol die United Nations opzet die er op toeziet dat er straffen uitgereikt worden aan georganiseerde misdaad organisaties. Tot op vandaag zijn er 80 landen die dit getekend hebben wat op zich niet slecht is, maar wel veel beter zou moeten zijn.
Verder werkte ik aan het plannen van routes, uittekenen van alle ruimtes, bestellingen en vele andere dingen..
Ook werkte ik verder aan de verschillende kerk denominaties, niet alleen hier in de USA, maar ook in mijn eigen land België, waar ik  via verschillende kontakten bekendheid wil brengen, zo kreeg ik ook de goedkeuring voor het artikel die ik schreef betreft Freedom Sunday die zal verschijnen in VlaAnders in de maand februari.  Wat ik geweldig nieuws vind, en de bekendheid zal brengen in België en Nederland, iets waar ik aan werk en naar uitkijk om daar meer van te zien.
Zaterdag ben ik terug bevoorrecht om de winkel te openen en mensen te kunnen vertellen over de organisatie en het doel om de slavernij te stoppen in onze levenstijd.

Week 14
Every time I can say that the week goes by so fast, because it’s fun, we have a lot of work and the privilege to work with a great group.
Again this week full of preparations for the Global Forum which is getting closer to super quickly and  to see that everything gets shape in planning a big event like this.
I also took time this week time to work on a report concerning human trafficking and slavery that gets in countries when Olympics or a World Cup takes place. Something that I find very interesting, because of the research on the internet you come across things that you would never expect. This led me to a movie that I have seen before but this time it really touched my heart, this film can be viewed online at YouTube. Also  investigating which countries have signed the Palermo Protocol. A protocol that United Nations organization has to ensure that penalties are awarded to organized crime organizations. To this day there are 80 countries that have signed which in itself is not bad, but much more should be signing this.
Furthermore I worked on planning routes, designing all spaces, orders and many other things ..
Also, I worked further on the various church denominations, not just here in the USA, but in my own country Belgium, where I want to bring awareness through various contacts, so I also got the approval for the article I wrote concerning the Freedom Sunday that will appear in FlaAnders in February. What I think is great news, and will bring awareness in Belgium and the Netherlands, something that I am working on and looking forward to seeing more of it.
Saturday I am privileged to open the shop and tell people about the organization and the goal to stop slavery in our lifetime.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s