Davy | Week 16

Week 16

De week van Global Forum startte met de laatste voorbereidingen van het event.
Zo vertrok ik op dinsdag avond naar SF om in de morgen samen met enkele studenten de bus te nemen richting Yorba Linda. Samen met Sarah en Jamee en 19 andere studenten reisden we 10 uur met de bus om op de bestemming aan te komen.
De donderdag gingen we van start waar we dan ook meteen de handen uit de mouwen konden steken om het event in goede banen te leiden. Eerst kregen we een rondleiding in de grote kerk waar het event doorging.  Om 10:30 begonnen mijn eerste spreker ontmoetingen samen met de begeleiders van de verschillende panels. We starten met de discussie over strategisch filantropie in de namiddag waar we direct daarna de afstaken met een de discussie over het organiseren van 2.0
( waar we het sociale netwerk willen gebruiken als een middel om erkendheid te brengen in het bestaan van alle vormen van slavernij ) De panels waren een groot succes en zo telde ik een groep van 125 personen voor het eerste en een 220 personen voor het tweede panel. De discussies waren dan ieder afzonderlijk uitmuntend waar ik veel kon van bijleren.
Vrijdag startte de morgen met de sprekers vergaderingen waar ik daarna de panels in goede banen mocht leiden over de complexiteit van de voeding ketting. Terug een succes met een volle zaal van enthousiaste deelnemers. De namiddag kon ik het iets rustiger aandoen waar ik gebruik van maakte om enkele gesprekken te voeren met enkele sprekers die ik eerder mocht ontmoeten die een voor een interessant waren.
Zo werd het Globel forum afgesloten met een aangename verassing waar David Batstone and het Not For Sale team een check overhandigden van maar liefst 155.000$ voor de verdere bouw van het project in Thailand, met daarboven op nog eens een toegevoegde gift van 25.000$. Kru Nam was dan ook overenthousiast met dit fantastische nieuws. Zo kwam al het geld bij elkaar om het project af te werken waardoor de kinderen in Thailand een nieuw leven verder kunnen opbouwen, allemaal met dank aan Kru Nam die een overvloed van moed heeft, David Batstone die een hart van goud heeft, en een team van enthousiaste medewerkers die dit allemaal samen hebben verwezenlijkt, natuurlijk ook de mensen buiten de organisatie die hun steun bijdragen..  Zo kan ik alleen maar bewonderen hoe een team dit verwezenlijkt, en bid ik dan ook Gods rijke zegen toe voor de komende projecten in de toekomst.

Week 16
The week of the Global Forum began with the final preparations for the event.
I left on Tuesday evening to SF where I would stay the night in order to be ready to leave iearly n the morning with some students on the Freedom bus toward Yorba Linda. Along with Sarah and Jamee and 19 other students, we traveled 10 hours by bus to arrive at the destination.
On Thursday, we immediately rolled up our sleeves iand began guiding the event in the right direction. First we got a tour in the big church where the event continued. At 10:30 my first speaker meetings began with the moderator of the various panels. We start with the discussion of strategic philanthropy in the afternoon, then continued immediately  with a discussion on organizing 2.0

(Where we want to use the social network as a tool of awareness bringing  in the existence of all forms of slavery) The panels were a great success and so I counted a group of 125 persons for the first, and 220 people for the second panel . The discussions were excellent where I could learn a lot from each one of them.
Friday morning started with the speakers meetings and continued with the panels where I could help out in organizing, this one was about the complexity of the suply chain. Again a success with a full room of enthusiastic participants. The afternoon was a bit calmer and I used this time to have conversations with some speakers that I had met before and it was very interesting.
Thus the Globel forum ended with a pleasant surprise where David Batstone and the Not For Sale team handed over a check no less than $ 155,000 for the further construction of the project in Thailand, in addition, at another an additional gift of $ 25,000. Kru Nam was so thrilled with this fantastic news. All the money came together to complete the project for the children in Thailand, and they can continue in building a new life, all thanks to Kru Nam that has an abundance of courage, David Batstone who has a heart of gold, and a team of enthusiastic employees who together have achieved all this, of course, the people outside the organization who contribute their support .. So I can only admire what this team accomplished, and therefore I pray God’s abundant blessings for the upcoming projects in the future.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s