Davy | Week 17

Week 17

Een rustige week na het fantastische event Global forum.. Na de terugreis met de bus van Yorba Linda, nam ik het een paar dagen rustig aan. Overdenken wat we allemaal gehoord en geleerd hadden tijdens het event, zowel van alle onderwerpen die er besproken waren als van elkaar.
We maakten ook de tijd om eens samen te zitten en enkele dingen te bespreken omtrent dit ganse gebeuren.  Dingen zoals, wat kan verbeterd worden, dingen die lieten denken met de vraag “waar kan ik persoonlijk meer in bijdragen om onze laatste 2 maanden een aangename tijd van te maken”.
Woensdag had ik een vergadering met Saskia die NFS Zuid Afrika startte, waar ik de gelegenheid kreeg om vragen te stellen omtrent de start NFS Brazilië. Eens horen hoe zij te werk gegaan is omdat ze een erg snelle start en groei maakt in Afrika. Fantastisch om te horen wat zij allemaal bereikt heeft in een korte tijd. Voor mij een aangename en leerrijke tijd, een voorrecht om mensen te kennen die hun start willen delen..  Alles wat ik hoor en leer wil ik dan ook meenemen naar het land die God me gegeven geeft, zodat we samen met NFS een verandering kunnen brengen in deze strijd tegen slavernij, met een God die ons steunt in elke stap die we nemen..
De namiddag nam ik een bezoekje aan het Young museum en het museum van wetenschap, een ontspannende namiddag met dank aan Tini die ons deze rondleiding gaf..
Nu ben ik terug opgeladen om de volgende week met volle moed van start te gaan waar we de academie gaan volgen in nazorg..

 

 

Week 17
A quiet week after the fantastic Global Forum event .. After the return trip by bus from Yorba Linda, I took a couple of days easy. Thinking about what we heard and learned during the event, about all topics that have been heard and from each other.
We also made the time to get together and sit down to discuss some things about all has happened. Things like, what can be improved, things with the question “Where can I personally contribute more to make our last two months a pleasant time.”
Wednesday I had a meeting with Saskia who started NFS South Africa, where I got the opportunity to ask questions about starting NFS Brazil. To hear how they proceed because she made a very quick start and growth in Africa. Great to hear what they all achieved in a short time. For me, a pleasant and informative time, a privilege to know people who share their start.. Everything I hear and learn I want to take it to the land that God gave me, so that we along with an NFS alter this battle against slavery, with a God who supports us in every step we take ..
The afternoon I took a visit to the Young Museum and the museum of science, a relaxing afternoon with thanks to Tini who gave us the tour ..
Now, reloaded for the next week full of courage to start the academy where we will learn about aftercare ..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s