Davy | Week 18

Week 18,

Een week waar ik mocht genieten van de academie over nazorg waar Nolla van de organisatie MISSSY   ( Motivating, Insipring, Supporting and serving Sexually exploited Children).
Een intense week die Nolla op een krachtige maar ook voorzichtige mannier bracht. Nolla die alles zelf heeft meegemaakt en echt autoriteit heeft om hierover te spreken.
Voor mij zelf was het niet echt gemakkelijk om hierin te volgen, niet zo zeer omdat ik het niet begreep maar gewoon omdat alles gebracht werd in de context van de USA en mijn gedachten naar Brazilië uitgaan waar de situatie toch wel erg anders is, andere cultuur, andere omgeving en een totaal andere levenssituatie is. Hoewel ik persoonlijk denk dat nazorg niet mijn richting is die ik wil uitgaan, vond ik het toch belangrijk om deel te nemen aan deze lessen. Ik vond het dan ook zeer interessant maar ook erg schokkend om te horen hoe alles draait in deze verschrikkelijke wereld van kinderhandel en seksindustrie.
Zo kregen we de kans om verschillende rollen te spelen en onszelf in de plaats te stellen van alle verschillende personen die betrokken zijn in de nazorg. Wat een unieke ervaring was en waar ik veel uit kon leren.
Toch kon Nolla ons telkens opnieuw bemoedigen door ons positieve opdrachten te laten doen zoals ons te laten denken aan: wat brengt ons vreugde en waarvoor zijn we dankbaar.
Een enorme positieve ervaring was deze week, en met de weinig tijd die overblijft hier in SF, kijk ik uit naar elke week en bereid ik me voor om daarna terug naar Brazilië te trekken en van start te kunnen gaan met NFS.

 

Week 18,
This week we attented the aftercareacademy led by Nola of the organization MISSSY (Motivating, Inspiring, Supporting and Serving Sexually exploited Children).

It was an intense week, yet Nola presented in a powerful but conservative way. Nola, who has seen and experienced everything herselve, has authority to teach it.
For myself it was not really easy to follow the stream, not so much because I did not understand, but just because everything was put in the context of the USA and my thoughts go to Brazil where the situation is still very different, different culture in another area and a totally different life situation. Although I personally believe that aftercare is not my direction that I want to go out, still I thought it was important for me to participate in these lessons. I found it very interesting but also very shocking to hear how everything runs inthis terrible world of child trafficking and sex industry.
So we got the chance to play different roles and to substitute ourselves for all the different people involved in aftercare. Which was a unique experience and where I could learn a lot.
Yet Nola would encourage us every time by giving us positive things to do as making  us think about what brings us joy and what we are thankful for in life.
A huge positive experience this week, and the little time that remains here in SF, I look forward to every week and then I prepare to return to Brazil, equipped and be able to start with NFS Brazil.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s