Davy | Week 20

Week 20

Deze week was voor mij een week waar ik mocht leren over het probleem die zich afspeelt in de amazone van Peru door op het internet te zoeken. Het land die verwoest word door de vele mijnwerkers die er werken, de ontbossing van het regenwoud waardoor er tal van problemen ontstaan zoals, vele diersoorten die bedreigd en zelfs uitgeroeid worden, het land die verwoest word en het regenwoud die verdwijnt, en zelfs mensen worden verhandeld.
Een interessant onderzoek waar heel wat informatie rijker geworden ben.
Samen met onze mede fellows hadden we een terugblik op global forum waar we elkaar konden vertellen wat we geleerd hadden en wat er voor ons de hoogte punten waren van dit event. Waar ik voor mezelf kon uithalen dat de panel discussies waar ik deel van uit mocht maken toch wel een grote inpakt hadden op mijn verwachtingen. Een positieve meevaller.
Verder hadden we ook de boekdiscussie van het boek “ Half the sky “ die voor mij een niet gemakkelijk was om te lezen maar omdat de inhoud toch wel erg intens was. Verhalen beschreven die zo realistisch geschreven zijn dat het mijn hart raakte bij elk verhaal die ik las. Ondanks we toch al zo veel geleerd hebben omtrent deze gruwelijke dingen die dagdagelijks gebeuren  met mensen, was het toch best lastig om dit boek te lezen. Maar het boek heeft ook zijn positieve kant met stukken die beschrijven hoe we zelf verandering kunnen brengen.
Het volgende boek die we lezen is “ the talent code “, hoewel ik nog maar net begonnen ben in dit boek, kan ik bevestigen dat dit een aanrader is voor iedereen.
Zo gaan we de laatste weken van de fellowship tegemoet..

 

Week 20
This week was a week where I learned a lot about the problem set in the Peruvian Amazon by researching on the Internet. The country destroyed by the many miners who work there, the deforestation of the rainforest causing many problems such as many species that are threatened and even destroyed, the country destroyed and the rain forest that disappears, and even people trafficked.
An interesting study where gained a lot of information.
Together with our fellow fellows we had a look back at global forum where we could tell each other what we had learned and what the highlights ware of this event. Which for myself were the panel discussions which I was part of and made quite a big impackt on my expectations. A positive turnout.
Furthermore, we also had the book discussion of the book “Half the sky” which for me was not easy to read because the content was very intense. Stories described so realistically written that it touched my heart with every story I read. Although we already have learned so much about these horrible things happen to people every day, it was quite difficult to read this book. But the book also has its positive side by documents that describe how we ourselves can change this.
The next book we read was “the talent code”, although I’ve only just begun in this book, I can confirm that this is a must for everyone.
So we go the last weeks of the fellowship meeting ..

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s