Davy | Week 21

Week 21,

Deze week was niet zo veel anders als vorige week, ik werkte verder aan de onderzoeken die ik deed voor het probleem die zich voordoet in Peru. Die dus een week was van veel lezen en zoeken naar bestaande onderzoeken die te vinden zijn op het internet. Wel kan ik zeggen dat het zeer leerrijk is om daar intensief mee bezig te zijn, vooral omdat er al zo veel over onderzoek over gedaan is.  Leuk voor mij was om te horen dat Roger, de persoon waarvoor ik het werk doe, zeer enthousiast was over het geleverde werk.
Verder werkte ik aan het intypen van een hoop business kaarten die we in een database bijhouden wat een werk is die super veel tijd in beslag neemt maar wel goed is om nu en dan eens een afwisseling te hebben tussen het vele lezen.
Zo kreeg ik ook het rapport terug die ik maakte over de mensenhandel en slavernij die grote wereld evenementen zoals wereldbeker en Olympische  met zich meebrengen, waar ik meer structuur aan wil geven, zodat het een handig maar ook leesbaar en verslag word.
Het einde van de week hadden we terug de maandelijkse staff summit, waar iedereen op donderdag in San Francisco samen kwam, Vrijdag Was iedereen op kantoor waar we de meesten van hen niet meer zullen terug zien voor mijn vertrek, maar aangezien ikzelf verder wil werken met NFS, weet ik zeker dat het niet de laatste keer was en we elkaar in de toekomst verder zullen blijven ontmoeten..
Het weekend was een volledig vrijaf en ik heb dan ook super genoten en de tijd genomen om te relaxen en het lezen van ons voorlaatste boek..

Week 21,
This week was not much more than last week, I continued work on the research I did for the problem that occurs in Peru. So that one week was much reading and searching for existing studies that can be found on the Internet. But I can say that it is very instructive to work on this intensively, especially since there are so many research to find online about this. Fun for me was to hear that Roger, the person who I am doing the work for, was very enthusiastic about my work.
Furthermore I worked on typing business cards into a database so they keep track of, but that is a time-consuming job, but it is good to have this now and then as an alternation between the many readings online.
So I also got the report back that I made about human trafficking and slavery that major world events including World Cup and Olympic entail, I want to give more structure, but also make it a useful and readable report.
The end of the week we had back in monthly staff summit where everyone came together on Thursday in San Francisco, Friday, everyone Was in the office where most of them we will not see again before my departure, but since I want to continue working with NFS, I’m sure this is not the last time we meet and in the future will continue to meet ..
The weekend was free and I   enjoyed and I have therefore taken the time for relaxing and reading our second last book..

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s