Davy | Week 22

Week 22

Deze week was een super kalme week aangezien we thanksgiving mochten vieren.  Zo werkten we alleen op maandag en dinsdag op kantoor. Waar ik voornamelijk werkte aan het verbeteren van mijn onderzoek rapport over de mensen handel die grote evenementen met zich mee brengen.  De inhoud iets veranderen en meer structuur geven. Dinsdag had ik een vergadering met David B, Mark en Keturah over de toekomst plannen voor Brazilië in samenwerking met NFS, ideeën en plannen bespraken over wat er moet gedaan worden om de start te maken van nul.
Donderdag was ik uitgenodigd om samen met de Batstone familie thanksgiving te vieren. Mijn eerste thanksgiving ooit die een zeer gezellige namiddag en avond was.
Veel, maar zeer lekker eten, een partijtje Amerikaanse voetbal  en glaasje whisky..

Verder werk ik ook aan het schrijven van twee verschillende opstellen, eentje over de training de we op maandag mochten volgen over,” bouwen om te leiden”, en als tweede over de fellowship training gedurende de bijna 6 maand hier bij Not For Sale, de verhalen zullen ook te lezen zijn op de blog of de NFS webpagina.
Zo ga ik de laatste 2 weken in van mijn verblijf in San Francisco.

 

Week 22
This week was a very quiet week since we were celebrating Thanksgiving. We only worked on Monday and Tuesday at the office. Where I mainly worked on improving my research report on human trafficking that big events entail. The content and give it more structure. Tuesday I had a meeting with David B, Mark and Keturah about the future plans for Brazil in conjunction with NFS, discussed ideas and plans about what should be done to start out from scratch.
Thursday I was invited to join the Batstone family Thanksgiving celebration. My first Thanksgiving ever that was a very pleasant afternoon and evening.
Much, but delicious  food, a game of American football and a glass of whiskey ..
Also work  on a writing of two different essay’s, the first about the training we could follow on Monday, “build to lead”, and second  about the fellowship training during the nearly six months here at Not For Sale, the stories will also be posted on the blog or NFS Website.
So I enter  the last 2 weeks of my stay in San Francisco.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s